prof. Teresa Rabska

Loading Video...
Kolekcja: Wybitne Postacie Uniwersytetu

Reżyseria: 
Joanna Malinowska
Czas trwania: 
17:14
Data produkcji: 2013

Film dokumentalny poświęcony sylwetce znakomitego prawnika – profesor Teresie Rabskiej. Teresa Rabska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego ( 1950 ).  Karierę naukową związała  na okres przeszło 50 lat z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskała w roku 1975. Specjalizowała się w zakresie prawa gospodarczego publicznego. Przez wiele lat kierowała Katedrą  Publicznego Prawa Gospodarczego. W latach 1975 – 1978 była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji a następnie sprawowała funkcję prorektora ds. studenckich ( 1984 -1985 ). Od roku 1989 zaangażowana była w działalność legislacyjną jako ekspertka parlamentu, brała udział w pracach nad reformami administracji centralnej i samorządu terytorialnego.

 

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski a w roku 2010 otrzymała Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.