prof. Stefan Jurga

Loading Video...
Kolekcja: Wybitne Postacie Uniwersytetu

Reżyseria: 
Joanna Malinowska
Data produkcji: 2015 / 5

Prof. Stefan Jurga  ukończył fizykę na Wydz. Mat. Fiz. i Chemii UAM, w roku 1974 obronił doktorat,w roku 1995 został profesorem nauk fizycznych a od 2000 roku jest profesorem zwyczajnym. Od roku 1994 kieruje Zakładem Fizyki Molekularnej na Wydz. Fizyki UAM.
Odbył staże naukowe we Francji, Niemczech i USA. Na Uniwersytecie IM. A. Mickiewicza w Poznaniu pełni szereg funkcji : prodziekana Wydz. Fizyki, prorektora UAM a następnie w latach 1996 – 2002 rektora UAM. W latach 2006 - 2007 pełnił funkcję sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie uczestniczył w rozbudowie Coll. Polonicom w Słubicach, stworzył Coll.  Europejskie w Gnieźnie, rozbudował Kampus  Morasko itp. Aktywnie uczestniczył w życiu UAM ( Festiwal Nauki i Sztuki, Verba Sakra, Chóry uniwersyteckie itp. ).  

Prof. Stefan Jurga jest pomysłodawca, twórcą i dyrektorem Instytutu NanoBioMedycznego. Jest autorem i współautorem przeszło 150 publikacji naukowych, pełnił także wiele znaczących funkcji w wielu Międzynarodowych organizacjach naukowych, jest także doktorem honorowym Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego. Posiada także wiele odznaczeń w tym Krzyż Komandorki Orderu Odrodzenia Polski.