prof. Stanisław Lorenc

Loading Video...
Kolekcja: Wybitne Postacie Uniwersytetu

Data produkcji: 2015 / 12

Rektor w latach 2002-2008, geolog, badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami.
Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008).
Kontynuator dzieła poprzedników w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile. W czasie kierowania Uczelnią przez rektora Lorenca na Morasko przeniosły się Wydziały: Biologii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych, a także znalazł tam swoją siedzibę nowopowstały Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Dzięki Jego staraniom Sejm RP uchwalił ustawę „O ustanowieniu Programu Wieloletniego Uniwersytet im. A. Mickiewicza 2004-2011”, zapewniającą finansowanie inwestycji UAM. Za Jego kadencji Uniwersytet wzbogacił się o ok. 50 ha gruntów niezbędnych do dalszego rozwoju, a Wydział Prawa i Administracji zyskał po latach lokalizację pod budowę swojego obiektu w centrum miasta. Skutecznie zabiegano też o pozyskiwanie środków z programów UE, które wykorzystano m.in. na gruntowną renowację Auli Uniwersyteckiej i Pałacu w Obrzycku. W połowie okresu Jego rządów odnotowano rekordową liczbę studentów UAM (55 tysięcy).